Skip to content

Categories:

Centos 5.5 upgrade

Et uuele versioonile minek oleks sujuv, siis soovitatakse uuendada järgmiselt:

yum clean all
yum update glibc\*
yum update yum\* rpm\* pyth\*
yum clean all
yum update mkinitrd nash
yum update selinux\*
yum update
shutdown -r now

Lingid:

http://wiki.centos.org/Manuals/ReleaseNotes/CentOS5.5

Posted in Centos 5, Linux.


Sendmail ei saada meile

Probleem Sendmailiga, mis ei taha meilie saata.

Sendmaili konfiguratsioon on korras, aga meilid ei liigu. Logist leiame read:

#less /var/log/maillog
Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL3027262: from=root, size=3903,, nrcpts=1, msgid=<201004240111.o3O1BTL3027262@masin.kohalik>, relay=root@localhost
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27521]: o3O1BaC0027521: tcpwrappers (localhost.localdomain, 127.0.0.1) rejection
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL3027262: to=root, ctladdr=root (0/0), delay=00:00:07, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=33903, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.0.0, stat=Service unavailable
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL3027262: o3O1BTL4027262: DSN: Service unavailable
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL4027262: to=root, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=34927, relay=[127.0.0.1], dsn=5.0.0, stat=Service unavailable
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL4027262: o3O1BTL5027262: return to sender: Service unavailable
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL5027262: to=postmaster, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=35951, relay=[127.0.0.1], dsn=5.0.0, stat=Service unavailable
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL4027262: Losing ./qfo3O1BTL4027262: savemail panic
 Apr 24 04:11:36 masin sendmail[27262]: o3O1BTL4027262: SYSERR(root): savemail: cannot save rejected email anywhere

Probleemiks on localhost (127.0.0.1)kirje  on lisatud /etc/hosts.deny faili.
Minul lisas selle automaatselt sinna DenyHosts teenus.

Lisalugemist:  man hosts.allow, http://denyhosts.sourceforge.net/faq.html

Posted in Centos 5, Linux.