Skip to content

Categories:

Windows XP käivitamist takistava rikutud registri taastamine

Lihtne viis:

Kuiläheb õnneks, siis piisab probleemse faili üle kopeerimisest

Kaustas C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot

Muuda faili  _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM nimeks SYSTEM ja kopeeri kausta c:\windows\system32\config\

CHKDSK annab kindlasti bad sectoreid.  Seega lähiajal on vajalik kõvaketas välja vahetada.

Detailsem info

Esimene osa

Esimeses osas käivitate taastekonsooli, loote ajutise kausta, teete olemasolevatest registrifailidest uude asukohta varukoopiad, kustutate registrifailid nende praegusest asukohast ja kopeerite siis registrifailid paranduskaustast kausta System32\Config. Kui olete selle protseduuriga lõpule jõudnud, luuakse register, mida saate kasutada Windows XP käivitamiseks. See register on loodud ja salvestatud Windows XP esialgse installi käigus. Seetõttu lähevad kõik pärast installiprogrammi lõpulejõudmist tehtud muudatused ja sätted kaotsi.

Esimese osa lõpuleviimiseks toimige järgmiselt.

 1. Sisestage disketiseadmesse Windows XP installiketas või sisestage arvuti CD- või DVD-draivi Windows XP CD ning seejärel taaskäivitage arvuti.
  Vastava viiba kuvamisel valige suvandid, mis on arvuti CD-lt käivitamiseks nõutavad.
 2. Kui ilmub kuva “Welcome to Setup” (“Tere tulemast installiprogrammi”), vajutage taastekonsooli käivitamiseks klahvi R.
 3. Kui kasutate kahe- või mitmesüsteemse buutimisega arvutit, valige install, millele soovite taastekonsooli kaudu juurde pääseda.
 4. Kui teil palutakse tippida administraatori parool, tehke seda. Kui administraatori parooli pole, vajutage lihtsalt sisestusklahvi (ENTER).
 5. Tippige taastekonsooli käsureale järgmised read, vajutades pärast iga rida sisestusklahvi (ENTER):
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bakdelete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\defaultcopy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

 6. Taastekonsoolist väljumiseks tippige käsk exit. Arvuti taaskäivitub.

Märkus. Selle protseduuri kirjelduses eeldatakse, et Windows XP on installitud kausta C:\Windows. Kui opsüsteem asub mõnes muus kohas, asendage “C:\Windows” kindlasti vastava windowsi_kaustaga.

Kui teil on juurdepääs mõnele muule arvutile, võite viiendas juhises toodud teksti aja kokkuhoiu huvides kopeerida ning luua tekstifaili nimega “Regkoopia1.txt” (näiteks). Selle faili kasutamiseks käivitage taastekonsooli avamisel järgmine käsk:

batch regkoopia1.txt

Käsuga batch saate taastekonsoolis järjest töödelda kõik tekstifailis sisalduvad käsud. Käsu batch kasutamisel ei pea te nii palju käske käsitsi sisse tippima.

Teine osa

Selles jaotises kirjeldatud protseduuri lõpuleviimiseks peate olema sisse logitud administraatori või administratiivkasutajana (kasutajana, kellel on rühma Administraatorid konto). Windows XP Home Editioni kasutamisel saate sisse logida administratiivkasutajana. Administraatorina sisselogimisel peate esmalt käivitama Windows XP Home Editioni turvarežiimis. Windows XP Home Editionit kasutava arvuti käivitamiseks turvarežiimis toimige järgmiselt.

Märkus. Printige need juhised enne jätkamist välja. Te ei saa neid juhiseid pärast arvuti turvarežiimis taaskäivitamist enam vaadata. Kui kasutate NTFS-failisüsteemi, printige välja ka teabebaasi (Knowledge Base) artikli KB309531 juhised. 7. toiming sisaldab selle artikli linki.

 1. Klõpsake nuppu Start, nuppu Shut Down (Sule arvuti) (või nuppu Turn Off Computer (Lülita arvuti välja)), nuppu Restart (Taaskäivita) ja seejärel nuppu OK (või nuppu Restart (Taaskäivita)).
 2. Vajutage klahvi F8.Arvutis, mis on konfigureeritud käivitama mitut opsüsteemi, võite klahvi F8 vajutada käivitusmenüü kuvamisel.
 3. Valige soovitud turvarežiimivariant nooleklahvide abil ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 4. Kui kasutate kahe- või mitmesüsteemse buutimisega arvutit, valige nooleklahvide abil install, millele soovite juurde pääseda. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Teises osas kopeerite registrifailid nende varundatud asukohast süsteemitaaste funktsiooni abil. See kaust pole taastekonsoolis saadaval ja arvuti tavalise kasutamise käigus pole see enamasti nähtaval. Enne selle protseduuri alustamist peate kausta nähtavaks muutmiseks mitut sätet muutma.

 1. Käivitage Windows Explorer.
 2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Folder Options (Kaustasuvandid).
 3. Klõpsake vahekaarti View (Vaade).
 4. Klõpsake jaotises Hidden files and folders (Peidetud failid ja kaustad) raadionuppu Show hidden files and folders (Kuva peidetud failid ja kaustad). Seejärel tühjendage märkeruut Hide protected operating system files (Recommended) (Peida kaitstud operatsioonisüsteemifailid (soovitatav)).
 5. Kui kuvatakse dialoog, mis küsib nende failide kuvamissoovi kohta kinnitust, klõpsake nuppu Yes (Jah).
 6. Kaustaloendi kuvamiseks topeltklõpsake selle draivi tähte või nime, kuhu olete Windows XP installinud. Klõpsake kindlasti õiget draivitähte.
 7. Avage süsteemidraivi teabe (System Volume Information) kaust. See kaust pole saadaval ja selle nimi kuvatakse tuhmina, kuna see on seatud ülipeidetud kaustaks.Märkus. See kaust sisaldab ühte või mitut _restore {GUID} kausta, näiteks “_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}”.Märkus. Võimalik, et kuvatakse järgmine tõrketeade:
  C:\System Volume Information is not accessible. Access is denied. (C:\System Volume Information pole saadaval. Juurdepääs on keelatud.)

  Selle teate kuvamisel lugege kaustale juurdepääsu saamiseks ja protseduuriga jätkamiseks järgmist Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklit:

  309531 Süsteemidraivi teabe kaustale juurdepääsu saamine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 8. Avage mõni kaust, mida pole loodud praegusel kellaajal. Võimalik, et peate kaustade loomisaja nägemiseks klõpsama menüü View (Vaade) käsku Details (Üksikasjad). Selles kaustas võib leiduda mõni alamkaust, mille nime alguses on “RPx“. Need on taastepunktid.
 9. Alamkausta Snapshot leidmiseks avage üks neist kaustadest. Järgmine tee on kausta Snapshot kaustatee näide:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Kaustast Snapshot kopeerige kausta C:\Windows\Tmp järgmised failid:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Nimetage failid kaustas C:\Windows\Tmp järgmisel viisil ümber.
  • Pange faili _REGISTRY_USER_.DEFAULT nimeks DEFAULT
  • Pange faili _REGISTRY_MACHINE_SECURITY nimeks SECURITY
  • Pange faili _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE nimeks SOFTWARE
  • Pange faili _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM nimeks SYSTEM
  • Pange faili _REGISTRY_MACHINE_SAM nimeks SAM

Need failid on süsteemitaaste funktsiooni varundatud registrifailid. Kuna olete kasutanud installiprogrammi loodud registrifaili, ei tea see register, et need taastepunktid on olemas ja saadaval. Süsteemidraivi teabe kaustas System Volume Information luuakse uue GUID-ga uus kaust. Samuti luuakse taastepunkt, mis sisaldab artikli esimese osa käigus kopeeritud registrifailide koopiat. Seetõttu ei tohiks te mingil juhul kasutada kõige uuemat kausta, eriti juhul, kui selle kausta ajatempel on praeguse kellaajaga võrdne.

Praegune süsteemikonfiguratsioon pole neist varasematest taastepunktidest teadlik. Kui soovite varasemad taastepunktid taas kättesaadavaks teha, peab teil olema mõne varasema taastepunkti käigus loodud registri varasem koopia.

Kausta C:\Windows alamkausta Tmp kopeeritud registrifailid teisaldatakse, et need failid oleksid kindlasti taastekonsoolis saadaval. Peate neid faile kasutama kaustas C:\Windows\System32\Config praegu leiduvate registrifailide asendamiseks. Vaikimisi on taastekonsooli juurdepääs kaustadele piiratud ning seal ei saa kopeerida süsteemidraivi kaustas leiduvaid faile.

Märkus. Selles jaotises kirjeldatud protseduuri korral eeldatakse, et teie arvutis on kasutusel FAT32-failisüsteem. Süsteemidraivi teabe kaustale NTFS-failisüsteemi kasutamise korral juurdepääsu saamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:

309531 Süsteemidraivi teabe kaustale juurdepääsu saamine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Kolmas osa

Kolmandas osas kustutate olemasolevad registrifailid ja seejärel kopeerite süsteemitaaste registrifailid kausta C:\Windows\System32\Config.

 1. Käivitage taastekonsool.
 2. Tippige käsureale järgmised read, vajutades pärast iga rida sisestusklahvi (ENTER):
  del c:\windows\system32\config\samdel c:\windows\system32\config\securitydel c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

  Märkus.Note Mõni neist käsuridadest võib parema loetavuse huvides olla kuvatud mitmel real.

 3. Taastekonsoolist väljumiseks tippige käsk exit. Teie arvuti taaskäivitub.

Märkus. Selle protseduuri kirjelduses eeldatakse, et Windows XP on installitud kausta C:\Windows. Kui opsüsteem asub mõnes muus kohas, asendage “C:\Windows” kindlasti vastava windowsi_kaustaga.

Kui teil on juurdepääs mõnele muule arvutile, võite teises juhises toodud teksti aja kokkuhoiu huvides kopeerida ning luua tekstifaili nimega “Regkoopia2.txt” (näiteks). Selle faili kasutamiseks käivitage taastekonsooli avamisel järgmine käsk:

batch regkoopia2.txt

Neljas osa

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku All Programs (Kõik programmid).
 2. Klõpsake käsku Accessories (Tarvikud) ja siis käsku System Tools (Süsteemiriistad).
 3. Klõpsake käsku System Restore (Süsteemitaaste) ja siis raadionuppu Restore to a previous RestorePoint (Taasta varasem taastepunkt).

 

Lisainfo:

http://support.microsoft.com/kb/307545

Posted in Windows.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.


Refresh